Denne katalogen skal gi oversikt over IT-tjenester som tilbys ved Universitetet i Bergen. UiBs hovedområder er listet menyen oppe og i tillegg finner du ulike kategorier under. Et utvalg tjenester er vist på førstesiden, men du finner alle ved å klikke på de respektive kategoriene. Du kan også gå direkte til den alfabetiske opplistingen.