Om Tjenestekatalogen

Tjenestekatalog for IT-tjenester ved UiB skal gi oversikt over IT-tjenester som tilbys ved Universitetet i Bergen. Katalogen er utarbeidet av IT-avdelingen. Katalogen oppdateres og vedlikeholdes i samarbeid med de enkelte systemeiere.

Vi tar gjerne i mot tilbakemeldinger og gode forslag. De kan sendes til Chernet Dotche <chernet.dotche@uib.no>.

API-er og dataeksport