Behandlinger av personopplysninger

Loven stiller strenge krav til behandling av personopplysninger. Universitetet i Bergen, i likhet med andre virksomheter, er derfor pålagt å holde oversikt over all slik behandling. UiB har valgt å bruke tjenestekatalogen til dette formålet.

Personopplysninger er all informasjon som kan knyttes til en enkeltperson. Eksempler kan være navn, adresse, telefonnummer, IP-adresse, bilnummer, fingeravtrykk, fødselsnummer. Behandling brukes som fellesbetegnelse på innsamling, lagring, sammenstilling og prosessering av data.

Systemeiere har plikt til registrere behandlingene som skjer i sine systemer.

UiB har tatt i bruk en ny løsning for å registrere og følge opp behandlingsaktiviteter (https://www.draftit.se/). Om du ønsker tilgang til å registrere behandlingsaktiviteter, meld inn en sak på hjelp.uib.no