Behandling av personopplysninger

Behandlingsansvarlig: Universitetet i Bergen
Internt ansvarlig: Eiendomsavdelingen
Behandling Tjeneste Databehandler Avtale
Adgangskort - bruk Adgangskontrollsystemet Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Ja
Adgangskort - produksjon Adgangskontrollsystemet Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Nei
Administrasjon av hytteutleie Bestillingssystem for velferdshytter Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Nei
Behovsinnmelding bygg og eindom Behovsmelding bygningsdrift (Lydia) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Nei
Kameraovervåking (Ingen) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Ja
Parkeringssystem UiB (Ingen) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Nei
Vekterlogg - hendelser (Ingen) Universitetet i Bergen Nei
Internt ansvarlig: IT-avdelingen
Behandling Tjeneste Databehandler Avtale
Administrasjon av brukerkonto (SEBRA) Administrasjon av brukerkonto (SEBRA) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Nei
Behandling av personinformasjon i AD (Ingen) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Ukjent
Behandling av personinformasjon i Azure-AD (Ingen) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Ukjent
Behandling av personinformasjon i UH-AD (Ingen) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Ukjent
GitLab GitLab CE ved UiB Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Nei
Pasient journal ved Iko (opus) (Ingen) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Ja
UH-IaaS NREC Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Ja
Utsedelse av API-nøkler Åpnedata (data.uib.no) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Ukjent
Internt ansvarlig: Universitetsbiblioteket
Behandling Tjeneste Databehandler Avtale
Alma - biblioteksystem Alma – biblioteksystem Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning Ja
Avhandlingsportalen Avhandlingsportalen Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Ja
Bergen Open Access Publishing (BOAP) Bergen Open Access Publishing Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Nei
Bergen Open Research Archive (BORA) Bergen Open Research Archive (BORA) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Nei
Ex Libris Leganto (Ingen) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Ja
ORIA ORIA Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning Ja
Internt ansvarlig: HR-avdelingen
Behandling Tjeneste Databehandler Avtale
Ansettelsesprosessen Saksbehandlings- og arkivsystem (ePhorte) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Ja
Avviksmelding (Ingen) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Nei
Eksponeringsregister (Ingen) Eco Exposure Ukjent
Journalsystem BHT Klinikksystem for HMS-seksjonen CGM Vision Ja
Personalmapper i ePhorte Saksbehandlings- og arkivsystem (ePhorte) Universitetet i Oslo, USIT Ja
Pårørendeinformasjon for ansatte (Ingen) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Ja
Spørreundersøkelser Spørreundersøkelser (SurveyXact) Rambøll Ja
Sykefraværsprosessen HR-portalen Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Ja
Søknad på stilling ved UiB (Ingen) Jobbnorge AS Ja
Tilbud om stilling Saksbehandlings- og arkivsystem (ePhorte) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Ja
Internt ansvarlig: Studieadministrativ avdeling
Behandling Tjeneste Databehandler Avtale
Bekreftelse studentstatus EVU Saksbehandlings- og arkivsystem (ePhorte) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Nei
Betalingsløsning for semesteravgift Semesteravgift Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Nei
Deltakerlister fra oppdragsgivere EVU (Ingen) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Ja
Digital vurdering (Ingen) Inspera AS Ja
Fakturagrunnlag EVU kurs betalt av arbeidsgiver Webskjema (Skjemaker) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Nei
Felles Studentsystem Felles studentsystem (FS) Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning Ja
Lånemaskin til digital eksamen - søknadsskjema Lånemaskin til digital eksamen – søknadsskjema Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Nei
Manuelle søknadsskjema EVU (Ingen) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Nei
Mitt UiB Mitt UiB Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Nei
Mobility tool for Erasmus mobilitet (Ingen) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Nei
Nyhetsbrev UiB Videre (Ingen) MailChimp Ja
Online learning agreement for Erasmus studenter (Ingen) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Ukjent
Online linguistic support (Ingen) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Ukjent
Oppgaveseminar Oppgaveseminar Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Nei
Plagiatkontroll Elektronisk plagiatkontroll (Urkund) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Ja
Planday - bemanning og vaktplanleggingssystem (Ingen) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Ja
Påmelding Faglig-pedagogisk dag UiBs websider Universitetet i Bergen Nei
Studentrapportportalen etter endt utveksling (Ingen) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Nei
Særskilt vurdering ved opptak Sikker Adgang til Forskningsdata og E-infrastruktur (SAFE) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Nei
Søknad om reservasjon av studieplass Saksbehandlings- og arkivsystem (ePhorte) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Nei
Søknad om tilrettelegging ved skoleeksamen (Ingen) Universitetet i Bergen Nei
UNG ordningen Saksbehandlings- og arkivsystem (ePhorte) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Ukjent
Internt ansvarlig:
Behandling Tjeneste Databehandler Avtale
bioCEEDnews - Nyhetsbrev fra senter for fremragende utdanning i biologi - bioCEED (Ingen) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Ukjent
Facebook Pixel UiBs websider Facebook Nei
Google Analytics UiBs websider Google Nei
Låneutstyr på reiser til risikoland Låneutstyr ved reiser til risikoland Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Ukjent
Norsk meddborgerpanel (Ingen) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Ukjent
Nyhetsbrev fra Matematisk institutt (Ingen) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Ukjent
Oversikt over forsknigsgruppetilhørighet (Ingen) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Ukjent
Sensitive personopplysninger i forskning Sikker Adgang til Forskningsdata og E-infrastruktur (SAFE) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen
SFU - Styreportal Admincontrol (Ingen) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Ja
SFU - Styreportal Admincontrol (Ingen) Admincontrol AS Ja
SFU - Valg (Ingen) Universitetet i Oslo, USIT Ukjent
Skjemaker Webskjema (Skjemaker) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Ja
Tjenestekatalogen Tjenestekatalogen Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Ja
Weblogger UiBs websider Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Nei
Internt ansvarlig: Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Behandling Tjeneste Databehandler Avtale
CET Carbon Tracker (Ingen) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Nei
Internt ansvarlig: Kommunikasjonsavdelingen
Behandling Tjeneste Databehandler Avtale
E-postlister for pressemelding Fellesområde for institutt/avdeling Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Ukjent
Google Tag Manager (Ingen) Google Nei
Konsulenttjenester for digital markedsføring (Ingen) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Nei
Kontaktdatabasen Kontakter (kontaktdatabasen) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Ukjent
Kontakt med og oppfølging av alumni (Ingen) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Ukjent
Mentorbanken (Ingen) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Ukjent
Nyhetsbrev Alrek helseklynge (Ingen) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Ukjent
Nyhetsbrev Alumni (Ingen) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Ukjent
Nyhetsbrev UiB Kontakter (kontaktdatabasen) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Ukjent
W3 UiBs websider Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Ja
Internt ansvarlig: Forskningsadministrativ avdeling
Behandling Tjeneste Databehandler Avtale
Fremdriftsrapporteringssystem for forskerutdanningen ved UiB Fremdriftsrapportering i forskerutdanningen Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Ja
Internt ansvarlig: Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Behandling Tjeneste Databehandler Avtale
IGANG - registrering av emner for nye studenter (Ingen) Universitetet i Bergen Ukjent
Igang UiB (Ingen) Universitetet i Bergen
MNFA: Spørreundersøkelse i semesterstart Spørreundersøkelser (SurveyXact) Universitetet i Bergen Ja
Internt ansvarlig: Skolelaboratoriet i realfag
Behandling Tjeneste Databehandler Avtale
Kartiskolen.no (Ingen) Universitetet i Bergen Ukjent
Miljølære.no (Ingen) Universitetet i Bergen Ukjent
Skolelab.no (Ingen) Universitetet i Bergen
Internt ansvarlig: Det juridiske fakultet
Behandling Tjeneste Databehandler Avtale
Kontakt med eksterne sensorer E-post Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Ukjent
Internt ansvarlig: Økonomiavdelingen
Behandling Tjeneste Databehandler Avtale
Lønns- og personaldata HR-portalen Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Ja
Lønn, tid og fravær HR-portalen Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Ja
Personaldata ved bruk av laboratorietjenester Bookitlab Prog4biz Ja
Refusjonsprosess HR-portalen Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Ja
Internt ansvarlig: Det medisinske fakultet
Behandling Tjeneste Databehandler Avtale
MED - Forskerutdanningsadministrasjon (Ingen) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen
Internt ansvarlig: Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Behandling Tjeneste Databehandler Avtale
MED - Videoopptak pasientkonsultasjon allmennpraksis (Ingen) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen
Internt ansvarlig: Fakultet for kunst, musikk og design
Behandling Tjeneste Databehandler Avtale
Nyhetsbrev fra Fakultet for kunst, musikk og design E-postlister APSIS Ja
Internt ansvarlig: Det psykologiske fakultet
Behandling Tjeneste Databehandler Avtale
PSYK - Behandling av pasientopplysninger i internklinikkene Sikker Adgang til Forskningsdata og E-infrastruktur (SAFE) Universitetet i Bergen, IT-avdelingen Nei