Studiekvalitetsbasen

Inneholder dokumentasjon av kvalitetsarbeidet knyttet til organiasjonen, til programmer og til emner, i form av utdanningsmeldinger, evalueringer og annet.
Brukerstøtte: 

Studieadministrativ avdeling (MiSide)

Telefon: 
55 58 93 14
Tilgjengelig for: 
Ansatte
Studenter
Normalt tilgjengelig: 
Hele døgnet
Systemeier: 
Studieadministrativ avdeling
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen