Issue-tracker

Brukerstøtteportalen bs.uib.no er et system som avdelinger og enheter kan bruke til problem- og hendelseshåndtering. Mange av funksjonene til Issue-tracker er fra 11.11.2019 overtatt av UiBhjelp.

Innmelding og håndtering av henvendelser er fra 11.11.2019 overtatt av UiBhjelp.
Issue-tracker brukes fortsatt til endringsstyring, konfigurasjonsstyring og noen andre funksjoner hovedsakelig internt på IT-avdelingen.

Brukerstøtte: 

BRITA

Telefon: 
55 58 47 00
Åpningstid: 
08:00 - 15:45
Tilgjengelig for: 
Begrenset gruppe ansatte
Hva er nødvendig for å bruke tjenesten: 
UiB konto
Normalt tilgjengelig: 
Hele døgnet
Hva koster tjenesten: 
Gratis
Systemeier: 
IT-avdelingen
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen