Søknadsweb

En nettbasert tjeneste for å søke om opptak til visse studier ved UiB.

Opptak til grunnstudier (blant annet årsstudium, bachelorstudium, integrert 5-årig masterstudium) skjer gjennom Samordna opptak.

Brukerstøtte: 

Studieadministrativ avdeling (MiSide)

Telefon: 
55 58 93 14
Tilgjengelig for: 
Studenter
Hva er nødvendig for å bruke tjenesten: 
Fødselsnummer og pinkode.
Normalt tilgjengelig: 
Hele døgnet
Systemeier: 
Studieadministrativ avdeling
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen