Søknadsweb for etter- og videreutdanning

En nettbasert tjeneste for kurspåmelding til etter- og videreutdanningstilbud ved UiB.
Brukerstøtte: 

Studieadministrativ avdeling (MiSide)

Telefon: 
55 58 93 14
Tilgjengelig for: 
Ansatte
Studenter
Besøkende
Normalt tilgjengelig: 
Hele døgnet
Systemeier: 
Studieadministrativ avdeling
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen