Økonomirapportering (Discoverer)

Rapportering på økonomidata i datavarehus

Dataene i datavarehuset henter fra Oracle Financials(regnskapsdata), Basware(innkjøpsdata) og noe data fra Paga(personaldata)
Tilgang til dataene er styrt av ulike pålogginger.

Brukerstøtte: 

Økonomiavdelingen, regnskap

Åpningstid: 
Man.- fre. 08:00-15:45
Tilgjengelig for: 
Ansatte
Hva er nødvendig for å bruke tjenesten: 
Kun tilgang fra campus
Hvordan bestille: 

Søknad om tilgang sendes til Økonomiavdelingen på skjema https://it.uib.no/Administrative_fellessystemer_ved_UiB#Andre_felles_adm...

Normalt tilgjengelig: 
Hele døgnet
Systemeier: 
Økonomiavdelingen
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen