Sikker Adgang til Forskningsdata og E-infrastruktur (SAFE)

To-stegs-autentisert behandling og lagring av sensitive persondata

- To-stegs-pålogging (brukernavn/passord og kode på SMS)
- Terminalserver med relevant programvare
- Lagring av sensitive persondata
- Utvidet tilgangskontroll

Brukerstøtte: 

BRITA

Telefon: 
55 58 47 00
Åpningstid: 
08:00 - 15:45
Tilgjengelig for: 
Begrenset gruppe ansatte
Hva er nødvendig for å bruke tjenesten: 
Mobiltelefon Klientdriftet PC på campus
Normalt tilgjengelig: 
Hele døgnet
Hva koster tjenesten: 
Etter avtale
Systemeier: 
IT-avdelingen
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen