Klinikksystem for HMS-seksjonen

HMS-system med to-faktor-autentisering mot terminalserver på lukket nettverk

- To-faktor-autentisering (brukernavn/passord og kode på SMS)
- Terminalserver med journalsystem
- Lagring av sensitive persondata
- Utvidet tilgangskontroll

Brukerstøtte: 

BRITA

Telefon: 
55 58 47 00
Åpningstid: 
08:00 - 15:45
Tilgjengelig for: 
Begrenset gruppe ansatte
Hva er nødvendig for å bruke tjenesten: 
Mobiltelefon Klientdriftet PC på campus
Normalt tilgjengelig: 
Hele døgnet
Hva koster tjenesten: 
Etter avtale
Systemeier: 
IT-avdelingen
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen