Rombestilling (Syllabus)

Bestilling av rom.

Man kan selv bestille rom til aktiviteter som ikke er undervisning, og ikke skal vises i emnetimeplaner på Mi side.
Gå til http://rom.uib.no for å se på timeplan eller booke rom.
Rombooking for høstsemesteret åpner 1. juni og rombooking for vårsemesteret åpner 1. desember.

Brukerstøtte: 

Studieadministrativ avdeling

Tilgjengelig for: 
Ansatte
Hva er nødvendig for å bruke tjenesten: 
For å få tilgang til å bestille rom må man ha sendt inn søknad om tilgang til administrative fellessystemer ved UiB.
Hvordan bestille: 

Fylle ut tilgangsskjema, sendes til SA v.Timeplangruppen.
http://skygge2210.iportal.uib.no/wysiwygpro/uploaded-docs/skygge2210/www...

Normalt tilgjengelig: 
Hele døgnet
Hva koster tjenesten: 
Gratis
Systemeier: 
Studieadministrativ avdeling
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen