Rombestilling (TP)

Bestilling av rom

Man kan selv bestille rom til aktiviteter som ikke er undervisning, og ikke skal vises i emnetimeplaner i MittUiB.

Brukerstøtte: 

Studieadministrativ avdeling - TP

Tilgjengelig for: 
Ansatte
Studenter
Normalt tilgjengelig: 
Hele døgnet
Hva koster tjenesten: 
Gratis
Systemeier: 
Studieadministrativ avdeling
Driftsleverandør: 
Ekstern