Fremdriftsrapportering i forskerutdanningen

Surveyxact brukes til fremdriftsrapportering i forskerutdanningen.

Fremdriftsrapportering i forskerutdanningen foregår via Surveyxact (alle Phd-studenter og veiledere skal levere rapport).
Instituttene henter ut sine besvarelser via en egenutviklet web-løsning. Webløsning/rapportapplikasjon presenterer resultatene fra Fremdriftsrapporteringen - både enkeltrapporter og aggregerte oversikter.

Tilgjengelig for: 
Begrenset gruppe ansatte
Normalt tilgjengelig: 
Hele døgnet
Systemeier: 
Forskningsadministrativ avdeling
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen