Behovsmelding bygningsdrift (Lydia)

Meld feil og forespørsler knyttet til lokaler, bygninger og transport.

Eiendomsavdelingen tar imot feilmeldinger og forespørsler/bestillinger på vedlikeholds- og transportoppdrag gjennom Lydia behovsmelding. Meldingen knyttes til en lokalitet (et bestemt område/rom).
Forespørsler besvares i arbeidstiden mellom kl. 08:00 og 15:00.

Tilgjengelig for: 
Ansatte
Studenter
Hva er nødvendig for å bruke tjenesten: 
Nettleser
Normalt tilgjengelig: 
Hele døgnet
Hva koster tjenesten: 
Gratis
Systemeier: 
Eiendomsavdelingen
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen