Skiltdatabasen

En web applikasjon for å lage bestillinger av skilt (alle anvisningsskilt, dørskilt, kart og lignede) samt holde oversikt over eksisterende skilt.

Dette er en tjeneste som er relevant for de som bestiller skilt. Det er anledning for ansatte å skrive ut innlegg for de nye kontorskiltene.

Tilgjengelig for: 
Ansatte
Hva er nødvendig for å bruke tjenesten: 
Nettleser og ansattkonto
Hvordan bestille: 

Ta kontakt med Anette Mjørlaug Spord ved EIA

Normalt tilgjengelig: 
Hele døgnet
Systemeier: 
Eiendomsavdelingen
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen