Åpnedata (data.uib.no)

Offentliggjøring av forskjellige data i maskinlesbart format

UiB har ulike datasett tilgjengelige som åpne data. Felles for de fleste datasett er at det må registreres navn og e-postadresse for å få tilgang til disse via en API-nøkkel. Dataene er i maskinlesbar form (XML og JSON) og er derfor først og fremst ment for systemer og applikasjoner.
Målgruppen for denne tjenesten er personer/organisasjoner som ønsker å inkludere data fra UiB i sin programvare/applikasjon.

Tilgjengelig for: 
Ansatte
Studenter
Besøkende
Hva er nødvendig for å bruke tjenesten: 
Du må registrere deg og få en API-nøkkel for å kunne ta i bruk dataene. Dette er gratis og du får nøkkelen tilsendt umiddelbart ved registrering. https://dataapi.app.uib.no/
Hvordan bestille: 

Registrering påkrevd, les mer på http://data.uib.no/

Normalt tilgjengelig: 
Hele døgnet
Systemeier: 
IT-avdelingen
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen