Bergen Open Access Publishing

Universitetsbiblioteket i Bergen tilbyr en tjeneste som støtter etablering og teknisk drift av åpne, elektroniske tidsskrift.

Biblioteket tilbyr open source -programvare for tidsskriftpublisering (Open Journal Systems). Fagmiljø er selv er ansvarlig for administrasjon og publisering av tidsskrift. Biblioteket tilbyr løsninger for fagmiljø som ønsker enten å etablere et vitenskapelig tidsskrift med åpen tilgang til innhold, eller som vurderer å gjøre eksisterende tidsskrift om til Open Access. Det er et krav til at de tidsskriftene som støttes av en slik tjeneste velger en Open Access-publiseringsmodell med en Creative Commons-lisens. "Developing Open Access Journals: A practical guide" er en guide som gir praktisk informasjon til opprettelse og drift av Open Access-tidsskrift. For mer informasjon om tjenesten kontakt: bora@uib.no

Brukerstøtte: 

Bergen Open Research Archive administrator

Tilgjengelig for: 
Ansatte
Hva er nødvendig for å bruke tjenesten: 
Nettleser
Hvordan bestille: 

Bestilles hos Universitetetsbiblioteket via bora@uib.no

Normalt tilgjengelig: 
Hele døgnet
Systemeier: 
Universitetsbiblioteket
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen