Utvekslingsrapport

Studenter som har vært på utvekslingsopphold må rapportere fra oppholdet via denne applikasjonen.
Tilgjengelig for: 
Studenter
Systemeier: 
Studieadministrativ avdeling
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen