Regelsamlingen

System for publisering av Regelsamlingen for Universitetet i Bergen.

Tjenesten brukes til publisering av Regelsamlingen for Universitetet i Bergen, som inneholder de mest relevante lovene og forskriftene for institusjonens virksomhet, i tillegg til overgripende reglement og retningslinjer fastsatt av Universitetsstyret eller godkjent av universitetsledelsen.

Regelsamlingen er i dag flyttet til webhotellet (hostel.uib.no) og kjører fint der.

IT-avdelingen drifter Linux server, backup av database.

Regelsamlingen ble overført til nytt system (ezpublish) i januar 2011.

Brukerstøtte: 

BRITA

Telefon: 
55 58 47 00
Åpningstid: 
08:00 - 15:45
Normalt tilgjengelig: 
Hele døgnet
Hva koster tjenesten: 
Etter avtale
Systemeier: 
Kollegiesekreteriatet
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen