Timeplan (Syllabus) - Avviklet

Bestilling av timeplanlegging og visning av timeplan.
Brukerstøtte: 

Studieadministrativ avdeling

Tilgjengelig for: 
Ansatte
Hva er nødvendig for å bruke tjenesten: 
Alle kan lese, men for å legge inn timeplaner må man få tilgang og ha en Syllabus klient.
Hvordan bestille: 

Fylle ut tilgangsskjema, sendes til SA v.Timeplangruppen.
http://skygge2210.iportal.uib.no/wysiwygpro/uploaded-docs/skygge2210/www...

Normalt tilgjengelig: 
Hele døgnet
Hva koster tjenesten: 
Gratis
Systemeier: 
Studieadministrativ avdeling
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen