Litteraturkiosken

Studenter og ansatte har mulighet til å kjøpe og laste ned pdf-filer med studielitteratur.

Løsning omfatter kun litteratur som er rettighetsklarert gjennom Bolk (og Kopinoravtalen).
UB mottar pensumlister og vurderer hvilken litteratur som skal distribueres via denne løsningen.

Brukerstøtte: 

Studieadministrativ avdeling

Tilgjengelig for: 
Ansatte
Studenter
Hva er nødvendig for å bruke tjenesten: 
Nettleser
Normalt tilgjengelig: 
Hele døgnet
Systemeier: 
Studieadministrativ avdeling
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen