Om Tjenestekatalogen

Tjenestekatalog for IT-tjenester ved UiB skal gi oversikt over IT-tjenester som tilbys ved Universitetet i Bergen. Katalogen er utarbeidet av IT-avdelingen. Katalogen oppdateres og vedlikeholdes i samarbeid med de enkelte systemeiere.

Vi tar gjerne i mot tilbakemeldinger og gode forslag.
De kan sendes til: irene.husa@uib.no

Logg inn: http://tk.app.uib.no/user

API-er og dataeksport: https://tk.app.uib.no/api