Tilgang Administrative Systemer (TAS)

Søknad om tilgang til adm. systemer

Det er godkjennere på de forskjellige enhetene som kan bestille tilgang for ansatte.

Erstattes dagens papirskjema for søknad om tilgang til adm. systemer med digitale versjon som også tar opp i seg hele prosessen fra søknad til tildeling av tilgang til administrative systemer. Ut fra dette sysemet må man kunne få oversikt over hvem som har tilgang i et gitt system, og hvilke tilganger disse har.

Brukerstøtte: 

Studieadministrativ avdeling (FS)

Telefon: 
55 58 47 10
Åpningstid: 
08:00 - 15:00
Tilgjengelig for: 
Ansatte
Begrenset gruppe ansatte
Systemeier: 
Studieadministrativ avdeling
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen