E-post

Når du får din UiB konto får du samtidig opprettet en e-postadresse.

E-post er tilgjengelig for alle - på alle enheter som har program for e-post. På klientdriftet PC o.l. konfigureres e-post vanligvis automatisk.

Ansatte har i tillegg tilbud om Exchange (Outlook) / Kalenderfunksjonalitet.

Brukerstøtte: 

BRITA

Telefon: 
55 58 47 00
Åpningstid: 
08:00 - 15:45
Tilgjengelig for: 
Ansatte
Studenter
Hva er nødvendig for å bruke tjenesten: 
UiB konto
Hvordan bestille: 

Opprettes automatisk når man får opprettet UiB konto via https://sebra.uib.no
Ansatte kan bestille Exchange/Outlook med melding i UiBhjelp, https://hjelp.uib.no/

Normalt tilgjengelig: 
Hele døgnet
Hva koster tjenesten: 
Gratis
Systemeier: 
IT-avdelingen
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen