NREC

NREC - Norwegian Research and Education Cloud - er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Bergen og Universitet i Oslo, og er en såkalt Infrastructure-as-a-Service, ofte omtalt som en skyinfrastruktur.

Det er enkelt forklart en selvbetjent IT-infrastruktur hvor du får tilgang til å opprette virtuelle servere og lagring etter behov, ut ifra en gitt kvote, og drifter disse ressursene selv gjennom hele livssyklusen. I motsetning til større kommersielle skyleverandører er NREC utelukkende basert i
Norge, utvikler alle tjenestene lokalt og er spisset mot behovene til den norske UH-sektoren.

Tilgjengelig for: 
Ansatte
Studenter
Hva er nødvendig for å bruke tjenesten: 
UiB-konto Eksterne må ha aktiv konto hos en organisasjon som er tilknyttet til Dataporten, samt tjenesteavtale.
Hvordan bestille: 

Informasjon kommer

Normalt tilgjengelig: 
Hele døgnet
Hva koster tjenesten: 
Etter avtale
Systemeier: 
IT-avdelingen
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen