UH-IaaS

IaaS står for “Infrastructure as a Service”, og er en nettbasert skytjeneste som leverer infrastruktur: Virtualisering (ofte kalt Compute), nettverk og lagring.

UH-IaaS er et samarbeid mellom UiO og UiB om å drifte en sektor intern IaaS basert på OpenStack. Det står maskinvare i USIT og UiB sine egne serverrom, og disse utgjør i dag UH-IaaS sine to separate regioner.

Tilgjengelig for: 
Ansatte
Studenter
Hva er nødvendig for å bruke tjenesten: 
UiB-konto Eksterne må ha aktiv konto hos en organsiasjon som er tilknyttet til Dataporten, samt tjenesteavtale.
Hvordan bestille: 

Informasjon kommer

Normalt tilgjengelig: 
Hele døgnet
Hva koster tjenesten: 
Etter avtale
Systemeier: 
IT-avdelingen
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen