Tjenestekatalogen

Tjenestekatalog for IT-tjenester ved UiB

Katalogen skal gi oversikt over IT-tjenester som tilbys ved Universitetet i Bergen.

Tilgjengelig for: 
Ansatte
Studenter
Besøkende
Normalt tilgjengelig: 
Hele døgnet
Systemeier: 
IT-avdelingen
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen