Beregningstjenester - lokale

Lokale beregningstjenester
Brukerstøtte: 

Avansert brukerstøtte (AUS)

Tilgjengelig for: 
Ansatte
Studenter
Hvordan bestille: 
Normalt tilgjengelig: 
Hele døgnet
Systemeier: 
IT-avdelingen
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen