Timeplanlegging (TP:Undervisning)

Undervisningsaktiviteter som er knyttet til et undervisningsemne

Med timeplaner menes undervisningsaktiviteter som er knyttet til et undervisningsemne, og som vises i kalender på Mitt UiB og på emnetimeplanene på http://www.uib.no/emne/

Brukerstøtte: 

Studieadministrativ avdeling - TP

Tilgjengelig for: 
Begrenset gruppe ansatte
Hva er nødvendig for å bruke tjenesten: 
UiB konto. Krever egen tilgang for undervisningsplanleggere
Normalt tilgjengelig: 
Hele døgnet
Systemeier: 
Studieadministrativ avdeling
Driftsleverandør: 
Ekstern