Eksamensplanlegging (TP:Eksamen)

TP:Eksamen finner rom og dato på bakgrunn av informasjon fra fakultet/institutt om eksamensperiode, studentantall og studentgruppe

Finner rom og dato på bakgrunn av informasjon fra fakultet/institutt om eksamensperiode, studentantall og studentgrupper slik at man sikrer kollisjonsfrihet på eksamen for de emner som studentene forventes å ta i samme semester.

Brukerstøtte: 

Studieadministrativ avdeling - TP

Tilgjengelig for: 
Begrenset gruppe ansatte
Hva er nødvendig for å bruke tjenesten: 
UiB konto. Krever egen tilgang for eksamensplanleggere
Systemeier: 
Studieadministrativ avdeling
Driftsleverandør: 
Ekstern