Tier-1

Beregning og lagring for ALICE eksperimentet

Tilgjengeliggjør beregnings- og lagringsressurser til ALICE eksperimentet som en del av den Nordiske Tier-1 senteret forvaltet av NEIC. Tjenesten utgjør 100% av den Norske delen i ALICE, UiO har en tilsvarende tjeneste for ATLAS eksperimentet. Tjenesten er satt opp til å kjøre AliEN som beregningsmiddleware og dCache som lagringsløsning

Brukerstøtte: 

Avansert brukerstøtte (AUS)

Tilgjengelig for: 
Begrenset gruppe ansatte
Hva er nødvendig for å bruke tjenesten: 
Du må ha en tilknytning til ALICE eksprimentet
Normalt tilgjengelig: 
Hele døgnet
Systemeier: 
Institutt for fysikk og teknologi
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen