Adgangskontrollsystemet

Kortlesere med sentraler som er koblet opp til kortsenteret
Tilgjengelig for: 
Begrenset gruppe ansatte
Hvordan bestille: 

Bestilles gjennom ftd lydia

Systemeier: 
Eiendomsavdelingen
Driftsleverandør: 
Ekstern