Si Fra

Studenter kan enkelt melde fra om saker omhandler læringsmiljøet

Studenter kan enkelt melde fra om saker som omhandler læringsmiljøet, deriblant trakassering og mobbing.

Tilgjengelig for: 
Studenter
Systemeier: 
Studieadministrativ avdeling
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen