Elektronisk plagiatkontroll (Urkund)

Sjekker mot tekst på internett og mot UiB-oppgaver som tidligere er kontrollert av Urkund
Tilgjengelig for: 
Begrenset gruppe ansatte
Systemeier: 
Studieadministrativ avdeling
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen