Fagpersonweb

Nettbasert tjeneste for vitenskapelig ansatte.

Denne tjenesten kan blant annet brukes for å finne informasjon om emner, studieprogram, veiledningsforhold og sensuroppdrag. Fagpersonweb kan også brukes til å registrere oppmøte på undervisning, og etter hvert vil vet også bli mulig å registrere sensur på Fagpersonweb.

Tilgjengelig for: 
Ansatte
Systemeier: 
Studieadministrativ avdeling
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen