Alma – biblioteksystem

Inneholder alle funksjoner som trengs for å drifte et bibliotek.
Tilgjengelig for: 
Begrenset gruppe ansatte
Systemeier: 
Universitetsbiblioteket
Driftsleverandør: 
Ekstern