Søk & Skriv

Rettet mot studenter som skal skrive oppgaver på bachelor- og masternivå

Søk & Skriv er rettet mot studenter som skal skrive oppgaver på bachelor- og masternivå. Nettstedet kan brukes på flere måter; som utgangspunkt for organisert undervisning ved universiteter og høgskoler, til egenaktivitet for studenter og som oppslagsverk.

Tilgjengelig for: 
Studenter
Normalt tilgjengelig: 
Hele døgnet
Systemeier: 
Universitetsbiblioteket
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen