CLARINO Bergen Centre

Språkressurser - Forskningsinfrastruktur

Målet er å implementere den norske delen av CLARIN og å gjøre eksisterende og fremtidige språkressurser lett tilgjengelige for forskere.

Tilgjengelig for: 
Ansatte
Systemeier: 
Det humanistiske fakultet
Driftsleverandør: 
Annen intern enhet