Ludvig Holbergs Skrifter

Holbergs samlede forfatterskap digitalt tilgjengelig

http://holbergsskrifter.no/holberg-public/view?docId=adm/main.xml&lang.s...

Tekstene er søkbare og lenket opp mot faksimiler av førsteutgavene, og er utstyrt med ord- og sakkommentarer, innledninger og tekstkritiske noter.

Tilgjengelig for: 
Ansatte
Studenter
Besøkende
Normalt tilgjengelig: 
Hele døgnet
Systemeier: 
Det humanistiske fakultet
Driftsleverandør: 
Annen intern enhet