Protege - redigeringsverktøy for spesialsamlinger

Redigeringsverktøy for spesialsamlinger
Tilgjengelig for: 
Begrenset gruppe ansatte
Systemeier: 
Universitetsbiblioteket
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen