Låneutstyr ved reiser til risikoland

Utlån av PC og mobil (IT utstyr) ved reiser til risikoland.

Ved reiser til risikoland anbefales det ikke ta med IT-utstyr en bruker til daglig ved UiB.
PST og Nasjonal sikkerhetsmyndighet tilrår at en bruker eget spesifisert IT-utstyr dersom en skal på reise til et risikoland.

Derfor tilbyr IT-avdelingen utlån av IT-utstyr til bruk ved reise til risikoland.
Hvis man ikke trenger PC på reisen kan man låne bare mobiltelefon.
Når man låner PC må man også låne mobilteelfon fordi en app på denne brukes til 2-faktur-autentisering på PC-en.

Det er gratis å låne IT utstyret så lenge en er på reise til et risikoland i henhold til den bestilling som er gjort. Om utstyret ikke leveres tilbake innen en uke etter hjemkomst, vil kostnaden for utstyret bli fakturert den enhet den ansatte tilhører.

Tilgjengelig for: 
Ansatte
Hva er nødvendig for å bruke tjenesten: 
Du må være ansatt ved UiB.
Hva koster tjenesten: 
Gratis
Systemeier: 
IT-avdelingen
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen