Melding og oppfølging av HMS-avvik

Universitetet i Bergen sitt system for melding og oppfølging av helse-, miljø- og sikkerhetsavvik.

HMS-avvikssystemet er rolle- og rettighetsbasert. Ansatte og studenter logger inn i systemet med UiB-brukernavn og -passord og melder fra om HMS-avvik. Linjeledelsen følger opp meldte HMS-avvik ved enheten. Verneombud mottar kopi.

Brukerstøtte: 

HMS og beredskap

Tilgjengelig for: 
Ansatte
Studenter
Hva er nødvendig for å bruke tjenesten: 
Må være registrert ansatt eller student ved UiB.
Normalt tilgjengelig: 
Hele døgnet
Systemeier: 
HR-avdelingen
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen