Støtteverktøy for risiko, sikkerhet og beredskap (CIM)

Universitetet i Bergen sitt støtteverktøy for risiko, sikkerhet og beredskap.

CIM brukes til krisehåndtering og risikovurdering i sentraladministrasjon og ved fakultet/avdeling. CIM brukes til registering av feltarbeid og tokt ved Institutt for biovitenskap, Institutt for geografi og Institutt for sosialantropologi.
CIM er bygd opp av moduler og er rolle- og rettighetsbasert. Ansatte og studenter logger inn i systemet med UiB-brukernavn og -passord.
Dersom du trenger mangler tilgang eller opplever problemer med systemet ta kontakt med brukerstøtte eller superbrukerne som er etablert ved fakultet/avdeling.

Brukerstøtte: 

HMS og beredskap

Tilgjengelig for: 
Begrenset gruppe ansatte
Hva er nødvendig for å bruke tjenesten: 
Må være registrert ansatt eller student ved UiB og tilknyttet en rolle i systemet.
Normalt tilgjengelig: 
Hele døgnet
Systemeier: 
HR-avdelingen
Driftsleverandør: 
Ekstern