Registrering av kjemiske og biologiske stoffer (EcoOnline)

Universitetet i Bergen sitt nettbaserte verktøy til hjelp ved kartlegging og vurdering av kjemisk og biologisk fare, samt register over ansatte og studenter som er eller kan bli eksponert for stoffer som kan gi alvorlige sykdommer over tid.

EcoOnline er et rolle- og rettighetsbasert stoffkartotek, og Eco Exposure er en modul i det systemet. Ansatte og studenter som har fått tilgang til systemet, logger inn med UiB-brukernavn og -passord. I EcoOnline har ansatte og studenter tilgang til alle kjemikalier som er registret på den aktuelle enheten.
EcoOnline skal være tilgjengelig for alle som arbeider med kjemikalier. Om du ikke har tilgang så ta kontakt med din lokale EcoOnline-koordinator.
Dersom en ansatt eller student er eller kan bli eksponert for stoffer som er kreftfremkallende eller arvestoffskadelig så skal dette registreres i Eco Exposure.
Brukerstøtte:
Ta kontakt med din lokale EcoOnline-koordinator eller kontakt Seksjon for HMS, beredskap og BHT

Brukerstøtte: 

HMS og beredskap

Tilgjengelig for: 
Ansatte
Studenter
Hva er nødvendig for å bruke tjenesten: 
Må være registrert ansatt eller student ved UiB og få opprettet en bruker i systemet
Normalt tilgjengelig: 
Hele døgnet
Systemeier: 
HR-avdelingen
Driftsleverandør: 
Ekstern