System for Risiko og ETTErlevelse (RETTE)

RETTE skal gi Universitetet en samlet lovpålagt oversikt over alle prosjekter der det behandles personopplysninger jf. personopplysningsloven og GDPR artikkel 30. I tillegg skal RETTE legge til rette for lovpålagt internkontroll av etterlevelse ved oppfølging av endringer jf. helseforskningsloven og GDPR.

RETTE er en nettside lenket til UiB.no/personvernportalen der det ikke kreves installasjon eller spesielle tekniske ferdigheter for å bruke systemet.
Systemet består av en registreringsmodul for studenter og ansatte, og en adminmodul for bruk av institutter, fakulteter og ledelse.
Det er rollebaserte tilganger i RETTE, og dekan og instituttleder utpeker og velger fakultets- og instituttansvarlige for RETTE inne i systemet.

RETTE skal gi Universitetet en samlet lovpålagt oversikt over alle prosjekter der det behandles personopplysninger jf. personopplysningsloven og GDPR artikkel 30. I tillegg skal RETTE legge til rette for lovpålagt internkontroll av etterlevelse ved oppfølging av endringer jf. helseforskningsloven og GDPR. RETTE tilrettelegger for ansvarliggjøring ved bekreftelse fra prosjektansvarlige, instituttledelsen og fakultetsledelsen på sin prosjektportefølje.
RETTE har som mål å heve kompetansen innen personvern hos studenter og ansatte, og skal være et verktøy for instituttene ved UiB så de kan være sikre på at personopplysninger behandles iht. gjeldende lovverk.

Brukerstøtte: 

BRITA

Telefon: 
55 58 47 00
Åpningstid: 
08:00 - 15:45
Tilgjengelig for: 
Ansatte
Studenter
Hva er nødvendig for å bruke tjenesten: 
UiB konto. I første fase er tjenesten kun tilgjengelig for Det medisinske fakultet.
Hvordan bestille: 

Tilgjengelig for ansatte og studenter ved UiB, i første fase kun for Det medisinske fakultet.

Normalt tilgjengelig: 
Hele døgnet
Hva koster tjenesten: 
Gratis
Systemeier: 
Universitetsdirektørens kontor
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen