TVEPS-admin

System for tildeling av praksisplasser til studenter som skal ha TVEPS-praksis

TVEPS-admin er et system for administrasjon av praksisplasser for studenter som skal ut i TVEPS-praksis. TVEPS (Senter for tverrprofesjonell samarbeidslæring) trener medisin-, helse- og sosialfagstudenter i tverrfaglig samarbeid og er et samarbeid mellom UiB og Høgskulen på Vestlandet.
Praksisplasser legges inn, sammen med mulige profesjoner for de ulike plassene (der er plass til 4-5 studenter på hver praksisplass, og kun en student fra hver profesjon). Liste med navn, profesjon og e-post adresse for studenter som skal ha TVEPS-praksis lastes inn. Invitasjonsepost med personlig lenke til prioriteringsskjema sendes ut til studentene i fra systemet (prioriteringsapplikasjon for studenter er en del av systemet). Etter at studentene har gjort sine prioriteringer tildeles praksisplassene. E-post til studentene med informasjon om tildelt plass sendes fra systemet. Det sendes også e-post til kontaktpersoner ved de ulike praksisplassene med personlig lenke til oversikt over hvilke studenter som kommer og skal ha praksisen sin ved akkurat denne praksisplassen (vi har laget dette dynamisk siden det kan være litt endringer rett før praksisen tar til).

Tilgjengelig for: 
Begrenset gruppe ansatte
Hva er nødvendig for å bruke tjenesten: 
Registrert admin bruker, eventuelt bruker med lesetilgang for oversikt over praksisplasser og statistikk.
Normalt tilgjengelig: 
07:00-22:00 man-fre (10:00-18:00 lør-søn)
Systemeier: 
Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen