RPA og automatiserte prosesser

Robot Process Automation (RPA) er en programvarerobot som automatiserer prosesser gjennom å utføre digitale oppgaver for mennesker i samme brukergrensesnitt som menneskene ville arbeidet i. Gevinster ved RPA kan være alt fra å øke brukeropplevelser gjennom redusert ventetid til å redusere byrden med repetitive, enkle oppgaver for ansatte.
Brukerstøtte: 

BRITA

Telefon: 
55 58 47 00
Åpningstid: 
08:00 - 15:45
Tilgjengelig for: 
Ansatte
Hva er nødvendig for å bruke tjenesten: 
Når kan du bruke RPA? For å automatisere prosesser som ikke krever menneskelig vurdering, samtidig som det er kostbart å bruke tradisjonelle IT-løsninger. Prosesser som er godt egnet for RPA kjennetegnes ved at - De utføres ofte - De har regelstyrte og rutinepregede oppgaver - De bruker informasjon som finnes i digitalt og strukturert format Utover forutsetningene ovenfor er det en rekke andre kriterier som vil vurderes for å vurdere om en prosess er egnet for RPA-teknologi eller ikke. For mer informasjon eller ønske om å diskutere potensielle RPA-kandidater kan en melde inn en sak så vil RPA-teamet ved UiB ta kontakt slik at vi sammen kan gjøre nødvendige vurderinger for se om prosessen er egnet for RPA.
Hvordan bestille: 
Normalt tilgjengelig: 
08:00-15:45 man-fre
Hva koster tjenesten: 
Etter avtale
Systemeier: 
IT-avdelingen
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen