Webhotell

Webhotell-tilbudet ved UiB består av flere deler blant annet Wordpress, Wiki og basis HTML publiseringsplattformer

Webhotellet er en overordnet tjenestebetegnelse som tilbyr undertjenester på flere bokser. I tjenestebegreper tar en også med hjelp og råd til brukerne.
Webhotellet gir tjenester: Blogg, Wiki, HTML lagringsplass for brukere, grupper og enheter.

Mer informasjon her: http://webhotell.uib.no

Vi anbefaler en leser gjennom vår FAQ før en evt. sender inn spørsmål eller bestillinger.

FAQ'en finner en her: https://it.uib.no/Webhotellet_ved_UiB_-_FAQ

Minner om at tjenesten kun tilbys for nettsider som ikke naturlig faller under «Eksternweben», som er UiB sin offisielle nettprofil. Dette er nettsider som faller under navnet rommet: www.uib.no.

Tilgjengelig for: 
Ansatte
Studenter
Hva er nødvendig for å bruke tjenesten: 
UiB konto og basis kunnskap om web teknologi
Hvordan bestille: 

Lag sak på https://hjelp.uib.no.

Normalt tilgjengelig: 
Hele døgnet
Systemeier: 
IT-avdelingen
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen