Målinger og statistikk av webtjenester

IT avdelingen har flere webtjenester. Det gjennomføres målinger og statistikk med diverse verktøy blant annet Piwik og Uptimerobot.

Tjenesten forvaltes og videreutvikles for å kunne ha relevante data og målinger på de web tjenestene som IT avdelingen har et driftsansvar for.

Tilgjengelig for: 
Begrenset gruppe ansatte
Hvordan bestille: 
Normalt tilgjengelig: 
Hele døgnet
Systemeier: 
IT-avdelingen
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen