Bookitlab

Administrasjon av leiesteder og laboratorier

Bookitlab er UiB sitt nye labstyringssystem. Det er et såkalt CFMS - Core Facility Management System, men det betyr ikke at det bare kan brukes ved kjernefasiliteter. I bunn og grunn så er det et bookingsystem, laget for booking og administrasjon av forskningsinfrastruktur. Det kan også brukes til å registrere utlån, bruk og reservasjon av annet utstyr. Pålogging med Feide brukerkonto.

Tilgjengelig for: 
Begrenset gruppe ansatte
Hva er nødvendig for å bruke tjenesten: 
Feide brukerkonto for pålogging. Laboratorier må ta kontakt for å bli etablert i portalen.
Hvordan bestille: 

Alle leiesteder og kjernefasiliteter kan ta i bruk det nye systemet. Jo flere som tar det i bruk, desto større nytte for uiB. Lurer du på om det er noe for ditt eller dine leiesteder? Ta kontakt med prosjektleder Ernst Pedersen

Normalt tilgjengelig: 
Hele døgnet
Hva koster tjenesten: 
Etter avtale
Systemeier: 
Økonomiavdelingen
Driftsleverandør: 
Ekstern