Avhandlingsportalen

Avhandlingsportalen er et system for innlevering og tilgjengeliggjøring av doktorgradsavhandlinger og pressemeldinger fra UiB.

Avhandlingsportalen tilbyr følgende tjenester:

- Doktorand leverer sin godkjente avhandling til trykking før disputas
- Doktorand leverer tekst og bilde til pressemelding på nettsidene til Universitetet i Bergen
- Doktorand kan levere data til kalenderoppføring på sin disputas og prøveforelesning til nettsidene til Universitetet i Bergen
- Doktorand kan velge digital tilgjengeliggjøring i BORA
- Doktorand kan bestille bedømmelseseksemplarer av sin avhandling til komité
- Doktorand kan bestille private eksemplarer av sin avhandling

Tilgjengelig for: 
Begrenset gruppe ansatte
Hva er nødvendig for å bruke tjenesten: 
Pålogging via Dataporten SEBRA-konto ved UiB
Hvordan bestille: 

Bruker som ikke har SEBRA-konto må bestille konto via sitt institutt i god tid før innsending av avhandling til trykking.

Normalt tilgjengelig: 
Hele døgnet
Hva koster tjenesten: 
Gratis
Systemeier: 
Universitetsbiblioteket
Driftsleverandør: 
IT-avdelingen